Roboty ziemne

Prace ziemne w Goleniowie i Nowogardzie

Zakupili Państwo teren, który wymaga dużego nakładu pracy, by był gotowy na postawienie na nim budynku lub wykonanie innej inwestycji? Rozwiążemy ten problem! Proponujemy Państwu skorzystanie z naszej oferty wykonania kompleksowych prac ziemnych w okolicach GoleniowaNowogardu.

Roboty ziemne obejmują wszystkie czynności służące przekształceniu terenu w sposób określony przez projekt i polegają na wydobywaniu, przemieszczaniu i formowaniu gruntu w taki sposób, by wykonanie inwestycji było możliwe. Prowadzenie robót ziemnych jest niezbędne przy każdej inwestycji – od budowy domu jednorodzinnego po budowę węzła autostradowego.

Prace ziemne w Goleniowie i Nowogardzie

Nasza firma dysponuje specjalistycznym sprzętem umożliwiającym przeprowadzenie szybkiego i sprawnego przygotowania terenu do wykonania prac ziemnych każdego rodzaju. Usuniemy wszelkie pozostałości przeszkadzające w prowadzeniu inwestycji. Fachowo oraz przy zachowaniu wszystkich przewidzianych przepisami prawa budowlanego wymogów bezpieczeństwa, przeprowadzimy rozbiórkę budynków mieszkalnych, gospodarczych, magazynowych, czy związanych z prowadzeniem działalności produkcyjnej. Oczyścimy teren przeznaczony pod inwestycję, wykarczujemy pnie drzew i usuniemy resztki starych, niepotrzebnych fragmentów urządzeń melioracyjnych, energetycznych czy wodociągowych.  

Wystarczy, że zlecą nam Państwo przystosowanie danego terenu, a my dokonamy fachowej niwelacji terenu, usuwając, gdy to będzie niezbędne, nadmiar gruntu lub uzupełniając jego poziom przez zasypanie ubytków. W razie konieczności wykonamy wszystkie prace niezbędne dla przeprowadzenia inwestycji zgodnie z Państwa zamierzeniami. Wykonamy nasypy: pod budowę dróg, wały ziemne, sztuczne wzniesienia oraz wykopy każdego rodzaju: pod fundamenty, pod przyłącza wodno-kanalizacyjne, energetyczne, zbiorniki.

Zakres usług L-SERVICE

  • Oczyszczenie terenu przeznaczonego pod inwestycję (wykarczowanie pni drzew, usunięcie starych urządzeń melioracyjnych, energetycznych lub wodociągowych);
  • Rozbiórka budynków mieszkalnych, gospodarczych i magazynowych;
  • Usunięcie nadmiaru gruntu lub zasypanie ubytków;
  • Nasypy pod budowę dróg;
  • Wały ziemne i sztuczne wzniesienia;
  • Wykopy pod fundamenty, pod przyłącza wodno-kanalizacyjne i energetyczne oraz wykopy pod zbiorniki.

Przeprowadzimy wszelkie działania związane z wykonywaniem robót ziemnych, które przeszkadzały w odpowiednim użytkowaniu Państwa własności. Zapewniamy szybkie i terminowe wykonanie prac ziemnych w okolicach GoleniowaNowogardu.

Nasze dodatkowe usługi

Budowa dróg

Rozbiórki budynków